„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Informace o změně osoby pověřené evidencí příspěvků do WSO a vystavováním potvrzení o darech za WSO

Od letošního školního roku dochází ke změně osoby pověřené evidencí příspěvků do WSO.
Touto osobou je nyní paní Radka Vellechová.

Této osobě sdělujte své dotazy a zasílejte zpětné informace o kontaktování rodičů při spolupráci a ověřování neuhrazených plateb ve svých třídách.

Paní Vellechová bude také přidělovat VS pro nově příchozích žáky a studenty. Zároveň bude poskytovat informace o aktuálním stavu příspěvků ve vašich třídách.

Paní Vellechová disponuje všemi aktuálními seznamy platnými k dnešnímu dni.

Zároveň přebírá i agendu spojenou s potvrzováním darovacích smluv a vystavováním potvrzení o darech, sloužících pro snížení daňového základu v ročním daňovém přiznání fyzických osob.