„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Beseda s PhDr. Janem Svobodou | 24. 5. v 18:00

Srdečně zveme všechny waldorfské rodiče na besedu s PhDr. Janem Svobodou, pedagogem Ostravské univerzity, na téma

KOŘENY ZÁVISLOSTÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ

Uskuteční se ve čtvrtek 24. května v 18:00 v prostorách naší základní školy.

Z důvodu omezené kapacity sálu eurytmie se prosím registrujte předem prostřednictvím tohoto formuláře. Pokud naopak nebudete moci na besedu přijít (a předem se přihlásíte), sdělte nám to na e-mail: katy.lickova@gmail.com.

Děkujeme

—————————————————————————————-

PhDr. Jan Svoboda patří k předním a uznávaným psychologům u nás, je vynikající diagnostik. Vystudoval jednooborovou psychologii a dlouho působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut v rodinné poradně v Novém Jičíně a v Přerově.

V současné době přednáší na Ostravské univerzitě. Pravidelně publikuje v odborných i populárních časopisech, je stálým hostem Dobrého rána v České televizi. Neúnavně jezdí přednášet po celé republice, jeho přednášky a semináře se setkávají s mimořádnou odezvou.

Napsal několik knih, které jsou oblíbené mezi učiteli i širokou veřejností, dokáže totiž odborně, přitom však srozumitelně pojmenovat a vysvětlit podstatu psychologických jevů a věcí. K jeho nejlepším knihám patří „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“ (Univerzita Ostrava), „Co mám dělat, když…“ (Mladá fronta 1995), „Sebepoznávání krokem a chůzí“ (Votobia 2000), „Modelkou v padesáti“ (Portál 2005) nebo „Adrese a agresivita“ (Portál 2014).

—————————————————————————————-

Pokud se chcete s názory a přístupy Jana Svobody už teď seznámit, klikněte některý z následujících odkazů:

O příčinách agresivity a násilí (YouTube)

Umění odpočívat (YouTube)

Selfie je vrcholem sobectví a egoismu (článek na online magazínu Ostravské univerzity)

 

BESEDA PhDr. Jan Svoboda