„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


O NÁS

Waldorfské sdružení OstravaWaldorfské sdružení Ostrava
Sídlo: Ľudovíta Štúra 1085/8
708 00  Ostrava-Poruba

 Číslo účtu: 2400434229/2010
IČ: 22868674

 

 

Waldorfské sdružení Ostrava (sdružení rodičů) vzniklo v květnu 2010.

Hlavní cíle sdružení jsou:

  • Podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední.
  • Pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů.
  • Podporovat waldorfské školství a dělat osvětu v oblasti alternativní pedagogiky.
  • Rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči.

Členství ve WSO

  • Za sdružení jedná tříčlenná správní rada, která je volena jednou ročně valnou hromadou.
  • Členem sdružení se může stát každý, kdo se přihlásí prostřednictvím písemně podané přihlášky. Z členství neplynou žádné výhody, vše je založeno na dobrovolnosti. Spolupráce se školou i sdružením není podmíněna členstvím ve sdružení.
  • Činnost ve sdružení je dobrovolná bez nároku na odměnu.

Připomínky a náměty posílejte kterémukoli ze zástupců WSO anebo využijte e-mailovou adresu:  info@wsostrava.cz