„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


KRUHY

 

Co jsou to Kruhy?

Tzv. pracovní kruhy tvoří dobrovolníci z řad rodičů a přátel školy. Zájemci o práci v kruhu mohou být jak odborníci v daném oboru, tak nadšenci, které zaujal cíl kruhu a chtějí přispět do projektu či škole svým časem a energií.

Máte-li jakékoliv dotazy tématům zpracovávaným kruhy, prosím, obraťte se na garanty jednotlivých kruhů. Budeme také velmi rádi, pokud se do činnosti kruhů zapojíte, kruhy jsou komukoliv z řad rodičů a učitelů zcela otevřené.

 

> KRUH STAVBA A ZAHRADA

> KRUH ZDRAVÁ STRAVA

> KRUH TÁBOŘENÍ

 

Kruhy nesmí zasahovat do pravomocí Výboru spolku WSO a Vedení školy.