„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Ohlédnutí za besedou s PhDr. Janem Svobodou

24. května 2018 se na naší waldorfské základní škole uskutečnila beseda s renomovaným psychologem a pedagogem PhDr. Janem Svobodou na téma „KOŘENY ZÁVISLOSTÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ“. 

Směrování besedy určovaly i konkrétní dotazy jednotlivých rodičů. K nejpodstatnějším bodům patřily otázky spojené s nasycováním základních pěti potřeb, které jsou pro děti naprosto nezbytné, pokud se mají zdravě vyvíjet (potřeba MÍSTA, BEZPEČÍ, PODNĚTŮ, OPORY a LIMITU), a to v čase, který je pro to ideální.

V souvislosti s digitálními technologiemi nebylo možné nezmínit téma NÁSILÍ a AGRESE. Jan Svoboda předložil vodítko, jak jedno od druhého odlišovat, ale také jak s nimi pracovat, neboli jak si počínat výchovně správně.

Podrobnější shrnutí besedy si můžete přečíst v přiloženém online dokumentu nebo stáhnout ve formátu pdf.