„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Schůzka WSO | 10. 5. 2018

Tentokrát se pouze zpětně ohlédneme za schůzkou WSO, která se jako tradičně uskutečnila v MŠ Větrná, ve třídě Hvězdičky. 

Na programu byly tyto body: 

• přednáška Jana Svobody (organizační záležitosti)
• informace ze setkání W-spolků v Semilech
• informace a závěry z 1. schůzky PR kruhu
• stručné informace ze schůzky UMOb Poruba
• aktuální informace za MŠ, ZŠ a Lyceum
• diskuse, další body (100 let Waldorfu)

 

Zápis ze schůzky si můžete stáhnout zde.

Zde je k dispozici shrnutí ze setkání zástupců waldorfských spolků v Semilech v dubnu 2018.