„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Schůzka WSO | 11.10.2018

V pořadí druhá schůzka Waldorfského sdružení v tomto školním roce se uskutečnila ve čtvrtek 11. října. Projednávali jsme následující body:

Program:

 1. PR kruh – závěry ze schůzky 4.10. (plán akcí Lycea, propagace v PRIO, letáková propagace; způsob získávání kontaktů na rodiče >> GDPR?)
 2. Hledání finančních zdrojů pro pokrytí nároků vzdělávání učitelů a dalších potřeb W-škol v Porubě
 3. Organizace přednášek pro rodiče v 1. pololetí (témata, hosté, pořadatelé) & struktura přednášek pro rodiče budoucích prvňáčků
 4. Organizace celoškolních akcí:
  a) Martinská slavnost – nároky, potřeby
  b) Masopust 2019 – definitivní rozhodnutí o způsobu organizace
 5. Aktivizace rodičů stávajících žáků: členství všech rodičů ve WSO s ohledem na GDPR i lepší vzájemnou komunikaci
 6. Stojany na kola: způsob řešení
 7. Termín Valné hromady
 8. Další:
  a) Zdravé svačinky & obědy
  b) Evidence příspěvků WSO – hledáme novou osobu

Zápis si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si ho přečíst v podobě online dokumentu.