„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Waldorf v Ostravě

Svět už je stvořen, celý. Nově tvoříme ve svých životech pouze jeho variace.
To je laskavá příležitost pro všechny tvořit 
moudře.

Waldorfská pedagogika je metodicky zpracována tak, aby v dětech otevírala prostory k přirozenosti, touze po poznání, k prastaré moudrosti, která byla sice společenskými vlivy různě a mnohdy zahalena závojem zapomnění, či dokonce deformována záměrně, ale přirozenost nemůže být nikdy zničena. Přirozenost je radost. Láska.

Tak i děti a žáci žijí s učiteli v lásce. Samozřejmě, s učiteli vědomými si této základní hodnoty, vlastně potřeby, s učiteli, kteří vědí, že jsou pro své žáky v určitém období vzorem k nápodobě, v jiném autoritou, a v pozdějším období úctyhodným partnerem.

Waldorfská pedagogika v sobě nese odvahu přijmout odpovědnost za snahu nevychovat z dětí mistry sebeomezení, ale svobodné a tvůrčí bytosti.

 

Mateřská škola Větrná Ostrava-Poruba

Od 1. 9. 2016 je v Mateřské škole Větrná otevřená třída, ve které probíhá vzdělávání s prvky waldorfské pedagogiky pro děti od 3 do 6 let věku.

MŠ – třída s waldorfskými prvky

Učitelky, které provází děti ve třídě s prvky waldorfské pedagogiky:

Jana Polčáková – zkušená učitelka s dlouholetou praxí v MŠ získá specializaci v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí v průběhu letošního roku

Andrea Kuběnová – absolvovala Seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí

 

Protože se waldorfská pedagogika zaměřuje na rozvoj těla, duše i ducha komplexně, je důraz kladen na malování, kreslení, práci s barvami a tvary, tanec, hudbu, básnictví a divadlo, je třída také vybavená jinak než běžné třídy. V prostředí třídy se nachází pouze přírodní materiály.

Hlavní metodou práce s předškolními dětmi je napodobování a vzor, důraz je kladen na zachování rytmu a opakování. Děti si samy připravují svačinky, mohou si vyzkoušet např. práci se dřevem na dětské stolařské hoblici, pečení všemi smysly díky instalované horkovzdušné troubě i péči o zvířátka…
Součástí areálu mateřské školy je také prostorná zahrada vybudovaná v přírodním stylu s dřevěnými herními prvky, vodními prvky, vrbovými stavbami, zvonkohrami, bylinkami, ježkovníkem, broukovištěm i hmyzími domečky.
 

 

Základní škola Ostrava-Poruba

Waldorfská pedagogika v Ostravě má za sebou již více než pětadvacetiletou tradici. Díky společnému úsilí rodičů, učitelů, vedení školy a MO Poruba se od dubna 2014 rozšířila nabídka alternativního vzdělávání v Ostravě také o waldorfskou větev ZŠ Ľ. Štúra v Porubě.
Škola se nachází v příjemném prostředí s dostatkem zeleně, v bezprostřední blízkosti sportovního hřiště. Má ideální polohu k vycházkám do přírody a vynikající dopravní dostupnost.

Waldorf Poruba

> www stránky ZŠ Waldorf Poruba
> Reportáž ČT z předávání vysvědčení na waldorfské větvi ZŠ